ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Pipe fitting manufacturing process flow

    លំហូរនៃដំណើរការផលិតបំពង់

    1. សម្ភារៈ 1.1 ។ការជ្រើសរើសសម្ភារៈត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសផលិតបំពង់ និងស្តង់ដារវត្ថុធាតុដើមដែលតម្រូវដោយម្ចាស់។១.២.ក្រោយ​ចូល​រោង​ចក្រ អធិការ​បាន​លើក​ដំបូង​ថា...
    អាន​បន្ថែម