បំពង់ដែក welded

  • Industrial Welded Steel Pipe

    បំពង់ដែកផ្សារដែកឧស្សាហកម្ម

    បំពង់ដែក welded របស់យើងចូលមកក្នុងបំពង់ butt-welded, បំពង់ welded ធ្នូ, បំពង់ Bundy និងធន់ទ្រាំនឹង weld បំពង់, និងច្រើនទៀត។ ពួកគេមានកម្លាំងខ្ពស់, រឹងល្អ, និងមានតម្លៃតិចជាង, ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មខ្ពស់ជាងបំពង់គ្មានថ្នេរ, កម្មវិធីនៃដែក welded បំពង់ភាគច្រើនចូលមកក្នុងការដឹកជញ្ជូនទឹក ប្រេង និងឧស្ម័ន។