បំពង់ដែក galvanized

  • Hot Dip Galvanizing Steel Pipe

    បំពង់ដែក Galvanizing ក្តៅ

    បំពង់ដែក Galvanized គឺជាបំពង់ដែកដែលត្រូវបានស្រោបដោយស័ង្កសី ដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពធន់នឹងការ corrosion និងប្រើប្រាស់បានយូរ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាបំពង់ដែក Galvanized ។ បំពង់ដែក Galvanized របស់យើងត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជារបង និង Handrails សម្រាប់ការសាងសង់ខាងក្រៅ ឬជាបំពង់ខាងក្នុង។ សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរាវ និងឧស្ម័ន។